Modele kosmologiczne wszechświata

Modelem najbardziej zgodnym z aktualnymi obserwacjami jest modèle friedmana-lemaître`a-robertsona-Walkera, qui jest prawie płaski i charakteryzuje się stałą kosmologiczną większą OD Zera. Ekspansja wszechświata jest jednym z podstawowych faktów kosmologii obserwacyjnej. O jej PRDE Kości Można wnioskować na podstawie NP. przesunięć ku czerwieni, WIDM elektromagnetycznych galaktyk, które w kosmologii wynikają z «puchnięcia» samej Przestrzeni, obserwowanego w postaci efektu Dopplera. Modèle Friedmana w najoglniejszej postaci Zawiera Trzeci Parametr Swobodny, tzw. STA kosmologiczn, ktra-wprowadzona do rwna OTW przez Einsteina-znacznie rozszerza Rodzin rozwiza, m.in. o PRZYPADEK stacjonarny. Rwnanie okrelajce ewolucj czasow czynnika skali przyjmuje Posta: W teorii wszechświata pulsącego, miałby sur powstać w wielkim wybuchu, Następnie rozszerzać się, kurczyć i zapadać w wielkim Kolapsie na Powrót ne osobliwości, aby po raz Kolejny powstać w wielkim Un wybuchu. Uważa się, że nie da się stwierdzić Ile razy (oraz Czy był Pierwszy raz) proces Ten się powtórzył, ponieważ po przejściu całej MATERII, energii, czasu i Przestrzeni w ostateczną czarną dziurę zachodzi anihilacja Informacji. W szerszym znaczeniu modèle kosmologiczny au modèle opisujący globalny kształt wszechświata. Albert Einstein wkracza do nasjay historii w Roku 1917, Gdy présente swle słynny BPR teoretyczny czasoprzestrzeni wszechświata. Zanim Jednak powiemy o tym szerjay, Warto wspomnieć Postać Vesto Sliphera.

Dix Amerykański naukowiec już OD 1902 Roku prowadził obserwacje astronomiczne, un Największe sukcesy osiągnął w badaniach nad mgławicami spiralnymi (Dzisiaj określanymi jako galaktyki spiralne). Dzięki wynikom sliphera Można było stwierdzić Tak zwaną ucieczkę mgławic spiralnych, CZYLI oddalanie się OD NAS odległych obiektów astronomicznych, Co… wiło jedno z najważniejszych postępowanie na drodze do dynamicznego obrazu wszechświata. Skończona PR, kość lumière oznacza, że im dalsze Zawiera astrofizyczne obserwujemy, tym są un młodsze. Obecnie przyjęty je potwierdzony przez podłogę obserwacje modèle kosmologiczny, tzw. modèle Wielkiego wybuchu postuluje skończony Wiek wszechświata wynoszący około 13, 8 MLD lat. Można zadać Zatem pytanie, Czy możemy zaobserwować promieniowanie wyemitowane na początku wszechświata je peux Sam początek? W teorii univers zamkniętego, wszechświat miałby powstać w wielkim wybuchu, co Miało spowodować jego gwałtowne rozszerzanie się, Następnie Zwolnienie, zatrzymanie się, flippant w końcu kurczenie się. Teoria ta zakłada, iż MATERII jest na tyle Dużo, aby powstrzymać dalszą ekspansję wszechświata, co doprowadzi do «ześlizgnięcia» się całej MATERII wszechświata w grawitacyjną pułapkę, kompy jest Czarna DZIURA. Taki twór zawierający w sobie całą materię, energię, Czas i przestrzeń wszechświata byłby bardzo podobny ne osobliwości, Jaka istniała tuż Przed wielkim Wybuchem.