Modele depilimi

Kimikatet NUK janě të rekomandueshme gjatë shtatzanisë. Prandaj është e nevojshme të kufizohet përdorimi i këtyre kremrave gjatë shtatznisë. Depilimi vaginal është i domosdoshëm para lindjes, particulier nëse lindja është e natyrale. Në fillim zgjidhni shkallën më të ulët. Nëse ndihemi mirë, Mund ta rrisim gradualisht. Para se të përdorni Philips Lumea shikoni tabelën për pershtatjen e lëkurës dhe ngjyrën e qimes. Trajtimet duhet të jenë PA dhimbje. Nëse ndjeni ndonje shqetësim ose dhimbje, pakësoni intensitetin e dritës. Modeli BRI953 ka një SmartSkin capteur spécial, i Cili rekomandon shkallën më të përshtatshme për lëkurën tuaj. Megjithate nëse shkalla e rekomanduar shkakton siklet Ju Mund të zgjidhni një shkallë më të ulët. Pozitif: Qimet hiqen me rrënjë dhe pothuaj të gjitha, kështu që rezultati Mund të zgjasë. Shumë gra betohen se sa më shumë ta përdorësh dyllin, AQ më Pak Dalin qimet në të ardhmen. Négatif: Depilimi është një mënyrë e dhimbshme dhe nga nxehtësia e TIJ Mund Edhe të djegësh lëkurën.

Philips Lumea ka qenë laissez i një testimi të Gjerë Klinik MBI më shumë se 2,000 gra me rezultate të provuara. . Mbjellje të thonjëve, Gell, llak Gell si dhe depilim. . Royal Live centres sont largement considérés comme les meilleurs centres en direct disponibles dans le monde. Ju pranoni, se çdo Përmbajtje të përdoruesit të dërguar dhe/ose të diskutuar në FAQEn e internetit Mund të jetë mbrojtur me patente, të drejta të autorit, Marka të rezervuara ose të drejta të Tjera MBI pronën intelektuale të Philips, filialeve të TIJ, shoqërive të lidhura, partnerëve ose palëve të Treta. Nëse keni në plan të përdorni këto IDE, propozime ose përmbajtje tjetër të përdoruesit, që janě dërguar në FAQEn e internetit, Ju mbani përgjegjësinë të merrni Lejet përkatëse për përdorim të pronës intelektuale, para se të ndërmerrni veprime për këtë përdorim. Philips Mund t`i ruajë të dhënat Tuaja personale në re. Kjo do të thotë se të dhënat Tuaja personale Mund të përpunohen në Emër të Philips nga furnizues të shërbimeve dhe Mund të ruhet në vende të ndryshme të Botës. Philips përdor Masa organisatif dhe në bazë të kontratave, që t`i mbrojë të dhënat tuaja personale dhe për imponuar kërkesa të ngjashme dhe në asnjë Rast më Pak restriktive ndaj furnizuesve tanë të shërbimeve në renë, përfshi Edhe kërkesa se të dhënat tuaja personale Mund të përdoren ekskluzivisht për qëllimet e lartë përmendura.